MAXXX News

Można ubiegać się już o dodatkowy zasiłek. Na jakich zasadach?

date_range

Od 1 do 27 lutego 2022 roku przysługiwać będą dodatkowe środki. Rusza dodatkowy zasiłek dla rodziców i opiekunów. "Decydując się ponownie na wprowadzenie nauki zdalnej, zdecydowaliśmy, że rodzice znów będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku, żeby zapewnić dzieciom opiekę podczas nauki w domu" - podkreśla szefowa resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Szczegóły poniżej.

Dodatkowy zasiłek od 1 do 27 lutego br. 

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenia, zgodnie z których założeniami rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Decyzja podyktowana jest wprowadzeniem nauki z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość w szkołach podstawowych w klasach 5-8 i szkołach ponadpodstawowych, szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym placówek funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej – wskazuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie, w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówki z powodu COVID-19, do której uczęszcza dziecko. Decydując się ponownie na wprowadzenie nauki zdalnej, zdecydowaliśmy, że rodzice znów będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku, żeby zapewnić dzieciom opiekę podczas nauki w domu – tłumaczy Marlena Maląg.

Kto może się o niego ubiegać?

Opiekunowie lub rodzice dziecka będą mogli skorzystać ze świadczenia od 1 lutego br. do dnia 27 lutego br. Przysługuje osobom, pod których opieką, w związku z nauczaniem zdalnym, pozostają dzieci w wieku: do lat 8, do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności, do lat 18 z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub osobą do 24 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dodatkowe środki zostaną przyznane, jeśli nie ma drugiego rodzica, który może zapewnić opiekę dziecku lub osobie niepełnosprawnej. Nie wlicza się on do okresu, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy przewidziany w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – podaje MRiPS.

Co z powrotem uczniów do szkół? Jest odpowiedź wiceministra edukacji i nauki
Do kwestii związanej z powrotem uczniów klas 5-8 i ponadpodstawowych odniósł się wiceszef resortu edukacji Tomasz Rzymkowski. Jednocześnie apeluje do nauczycieli, aby ci w miarę możliwości próbowali prowadzić zajęcia z wykorzystaniem technik...

Podziel się ze znajomymi:
Oceń tego MAXXX Newsa:
Oceń: thumb_up 0 0 thumb_down
whatshotCzytaj także
commentKomentarze